&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Algemene voorwaarden “Hondigheid”

A. Algemeen

Door op het inschrijfformulier aan te vinken dat u onderstaande voorwaarden hebt gelezen en door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. Klanten c.q. cursisten van “Hondigheid” zijn zij die zich via het inschrijfformulier op de website van “Hondigheid” hebben aangemeld voor één of meerdere activiteiten welke door “Hondigheid” worden gegeven of georganiseerd.
 2. Aanmelden voor activiteiten van “Hondigheid” kan alleen via het inschrijfformulier op de website van “Hondigheid”.
 3. Klanten c.q. cursisten nemen te allen tijden voor eigen risico deel aan activiteiten van “Hondigheid”.
 4. Voor deelname aan een activiteit bij “Hondigheid” dient de klant c.q. cursist WA-verzekerd te zijn, met hierin een clausule dat ook honden c.q. huisdieren meeverzekerd zijn. De klant c.q. cursist is onder àlle omstandigheden verantwoordelijk voor alle eventuele schade aangericht door zijn of haar hond.
 5. Minderjarige cursisten mogen alleen deelnemen aan activiteiten van “Hondigheid”, indien een ouder c.q. wettige vertegenwoordiger van de minderjarige cursist bij de activiteiten aanwezig is. Indien de ouder c.q. wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige cursist niet aanwezig is op het tijdstip van de activiteit, kan de betreffende activiteit niet doorgaan. De betaalverplichting blijft gehandhaafd.
 6. Toezeggingen van “Hondigheid” zijn slechts bindend indien de eigenaar van “Hondigheid” (Lijanne Wiebing) deze achteraf schriftelijk heeft bevestigd.
 7. In het kader van de AGV: gegevens van en over de klant c.q. cursist welke “Hondigheid” ontvangt met betrekking tot inschrijving voor activiteiten, worden alléén gebruikt voor onderlinge communicatie tussen de betreffende klanten c.q. cursist en “Hondigheid” en worden niet aan derden verstrekt.
 8. Cursisten nemen te allen tijden voor eigen risico deel aan activiteiten bij “Hondigheid”.
 9. “Hondigheid” is gesloten op officiële feestdagen.
 10. “Hondigheid” werkt tijdens de activiteiten niet met Flexlijnen en/of Slipkettingen.

 

B. Verplichtingen

 1. Na inschrijving voor activiteiten van “Hondigheid” via het inschrijfformulier op de website van “Hondigheid”, heeft de klant c.q. cursist een betaalverplichting voor de activiteiten waarvoor is ingeschreven. Er kan geen restitutie plaatsvinden.
 2. Klanten c.q. cursisten dienen de kosten voor deelname aan activiteiten bij “Hondigheid” direct na de activiteit via pinnen (bankpas) of contant te voldoen.
 3. Desgewenst kan op verzoek van de klant c.q. cursist achteraf een factuur per e-mail worden toegezonden.
 4. Indien er niet direct wordt betaald na afloop van de activiteit, kunnen er geen vervolg activiteiten afgesproken worden tot het verschuldigde bedrag is betaald.
  Bij wanbetaling (het uitblijven van betaling) wordt een incasso bureau ingeschakeld.
 5. Indien een activiteit niet, of later dan 24 uur voor aanvang van de activiteit wordt afgezegd, zal 50% van de kosten voor de activiteit in rekening worden gebracht.
 6. Indien door ziekte of overmacht van “Hondigheid” de activiteiten van “Hondigheid” niet door kunnen gaan, zullen deze in overleg met de klant c.q. cursist naar een andere datum worden verplaatst.

 

C. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan “Hondigheid”. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van “Hondigheid.
 2. “Hondigheid” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA–verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.

D. Reglement van orde

 1. De klanten c.q. cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op activiteiten met honden.
 2. De honden dienen er verzorgd uit te zien.
 3. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen “Hondigheid” en de klant c.q. cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de klant c.q. cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.
 4. In overleg met “Hondigheid” is het toegestaan dat de klant c.q. cursist andere personen meebrengt naar de activiteiten, doch uitsluitend op eigen risico van de klant c.q. cursist. De relaties van de klant c.q. cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de activiteit.
 5. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer er tijdens de activiteiten niet wordt gerookt.

 

E. Klachten 

 1. “Hondigheid” streeft naar 100% tevredenheid. Werken met mensen is mensenwerk en het kan dus toch een keer voorkomen dat niet aan uw verwachtingen wordt voldaan. Bespreek dit met “Hondigheid”. Gezamenlijk wordt naar een oplossing gezocht.
 2. Indien u na een persoonlijk overleg nog ontevreden blijft over de dienstverlening, dan kunt u een officiële klacht indienen bij “Hondigheid” via de e-mail, binnen 14 dagen na het overleg.
 3. Na ontvangst van uw e-mail met uw klacht krijgt u binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst waarin aangegeven staat wat uw klacht is en op welke wijze en wanneer wij inhoudelijk terugkoppeling geven over uw klacht.

 

Algemene Voorwaarden Hondigheid 2019

Contact

T: 06 36306146
E: info@hondigheid.nl

kvk- nummer: 67291392
btw- nummer: NL216444512B01

Volg ons